Projekty UE

Nazwa zamawiającego: MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA

Adres (siedziba) zamawiającego: ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle

NIP: 7471803104

REGON: 160111310

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku wagi statyczno-dynamicznej – innowacja w skali świata

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0383

Program pomocowy:

Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne


Zapisz się na nasz newsletter!


Congratulations. Your message has been sent successfully
Error, please retry. Your message has not been sent

  • Miary i Wagi Sp. k.
  • ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle, pow. Brzeg, woj. opolskie
  • biuro@miary-wagi.com.pl
  • (+48) 77 411 39 28